توصیه های دارویی

پیشگیری و درمان بیماری های ژنتیکی طب اسلامی

پیشگیری و درمان بیماری های ژنتیکی طب اسلامی

پیشگیری و درمان بیماری های ژنتیکی طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️علل تحریک ژن های مضر: 1- شام نخوردن. نکته: باعث ازبین رفتن ژنهای مفید است. 2- سیری 3- گناه 4- خوردن شاهی درشب که محرک ژن جذام است. 5- نخوردن ۳یا […]