داروهای ترکیبی دهگانه طب شیعی

روش تهیه و خواص مرکب یک مفاصل، شبیه مرکب یک از داروهای ترکیبی دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب یک مفاصل، شبیه مرکب یک از داروهای ترکیبی دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب یک مفاصل (شبیه به مرکب یک از مرکبات دهگانه طب اسلامی) بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️روش تهیه – بمیزان یک رطل (چهارصد و هجده گرم) فلوس را تمیز کرده (هسته را جدا کرده) و آسیاب میکنند و یک رطل آب […]

روش تهیه و خواص مرکب ده، سید الادویه از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب ده، سید الادویه از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب ده، سید الادویه از مرکبهای دهگانه طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️روش تهیه – سنای مکی، هلیله زرد، هلیله کابلی، هلیله سیاه و مویز قرمز بدون هسته تا حد امکان خشک (شاید منظور کشمش پلویی است) به اندازه […]

روش تهیه و خواص مرکب نه، رب بسباسه از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب نه، رب بسباسه از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب نه، رب بسباسه از مرکبهای دهگانه طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️خواص: 1– درد شقیقه 2– درد پهلو 3– درد خاصره 4– یبوست مزمن که با سودا بر و سنا و ملین حل نشده باشد.   ▫️طرز […]

روش تهیه و خواص مرکب هشت از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب هشت از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب هشت از مرکبهای دهگانه طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – درمان همه بیماریها است حتی امراض روحی و صرع و جن زدگی. – همان مرکب هفت، داروی شافیه حضرت موسی است با کمی تغییرات.   ▫️طرز تهیه: یک […]

روش تهیه و خواص مرکب هفت، شافی حضرت موسی (ع) از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب هفت، شافی حضرت موسی (ع) از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب هفت، شافی حضرت موسی علیه السلام از مرکبهای دهگانه طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی:   ▫️نحوه تهیه: – مقداری سیر را پوست کنده، و کوبیده شده و در ظرف ریخته شود؛ سپس مقداری روغن زرد گاوی روی آن […]

روش تهیه و خواص مرکب شش (قرص خون) از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب شش (قرص خون) از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب پنج، قرص خون از مرکبهای دهگانه طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی:   ▫️نامهای دیگر 1- قرص خون 2- حب خون 3- دواء البواسیر 4- مرکب بواسیر نکته: جایگزین قرص آهن. (قرص آهن موجود در بازار زمینه جن زدگی […]

روش تهیه و خواص مرکب پنج (مرکب جامع امام رضا علیه السلام) از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب پنج (مرکب جامع امام رضا علیه السلام) از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب پنج، جامع امام رضا علیه السلام از مرکبهای دهگانه طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – این دارو جزء معجزات است و مانند یک داروخانه است.   ▫️طرز تهیه – سنل الطیب، زعفران، هل، عاقرقرحا، خربق سفید، بنگ (حشیش) […]

روش تهیه و خواص مرکب چهار از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب چهار از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب چهار از مرکبهای دهگانه طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️روش تهیه – هلیله سیاه، هلیله زرد، سقمونیا از هر کدام شش مثقال (حدود بیست گرم)، فلفل سیاه، دار فلفل (فلفل دراز)، زنجفیل خشک، زنیان، خشخاش قرمز (که تخم […]

روش تهیه و خواص مرکب سه از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب سه از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب سه از مرکبهای دهگانه طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️روش تهیه – هلیله سیاه و بلیله و آمله و کور، فلفل سیاه، دار فلفل (فلفل دراز)، دارچین، زنجفیل، شقاقل (هویج و زردک صحرایی)، وشق (یا وج)، اسراوُل (چوب […]

روش تهیه و خواص مرکب دوم از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب دوم از مرکبهای دهگانه طب اسلامی

روش تهیه و خواص مرکب دوم از مرکبهای دهگانه طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️روش تهیه – 72 مثقال (حدود  280 گرم)  زنجفیل خشک، دار فلفل 40 مثقال (حدود 160 گرم)، اشنه، سازج هندی، فلفل سیاه، هلیله سیاه، هل مربا، جوز بویا، زنیان […]