بیماری های دیگر

درمان بیماری سی پی

درمان بیماری سی پی

درمان بیماری سی پی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – در روایات با نام خبل آمده است که پیچشی در سر است که باعث عدم توازن در راه رفتن، عدم کنترل بر بدن شده و دست و پای شخص چپ و راست رفته یا […]

پیشگیری و درمان بیماری های ژنتیکی طب اسلامی

پیشگیری و درمان بیماری های ژنتیکی طب اسلامی

پیشگیری و درمان بیماری های ژنتیکی طب اسلامی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️علل تحریک ژن های مضر: 1- شام نخوردن. نکته: باعث ازبین رفتن ژنهای مفید است. 2- سیری 3- گناه 4- خوردن شاهی درشب که محرک ژن جذام است. 5- نخوردن ۳یا […]

درمان اوتیسم

درمان اوتیسم

درمان اوتیسم بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️نکات 1- نوعی معلولیت ذهنی است که در روایات به خبل یاد شده است. 2- ضایعه نخایی است و مغز کامل نشده و فرد دچار ضعف عقل میگردد. 3- این بیماری معلول جن بوده و  جن در نطفه […]

درمان جنون و دیوانگی

درمان جنون و دیوانگی

درمان و برخی علل جنون و دیوانگی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – درمان بیماری جنون یا دیوانگی سخت است اما پیشگیری از آن آسان است. – امور زیادی برای پیشگیری از جنون در روایات ذکرشده اعم از غذا، دارو و ذکر و دعا.   […]

فزَع (ترس و پریدن از خواب) طب اسلامی

فزَع (ترس و پریدن از خواب) طب اسلامی

درمان فزَع (ترس و پریدن از خواب) بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – اشخاص در خواب با ترس و یکباره از خواب پریده و میلرزند. نکته: در اطفال نیز شایع است.   ▫️درمان 1- آب شوید پخته شده همراه با عسل بمدت سه روز 2- فصد […]

درمان وسواس

درمان وسواس

درمان بیماری  وسواس بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️علت 1- علت اولیه شک در امور مانند شک در رکعات نماز یا اعمال معمولی روزانه مثل شک در بستن در یا قفل کردن ماشین و … از غلبه سوداست ولی اگر تکرار شده و از […]

درمان لکنت زبان

درمان لکنت زبان

درمان لکنت زبان بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️علت – علت آن قصور در عضله زبان بوده و بیشتر مادرزادی است.   ▫️درمان 1- داروی ترکیبی بنام لکنت زبان (بسیار موثر و درمان اصلی) 2- قرار دادن سنگ نوشادر (شبیه سنگ مرمر) در آب ماست […]

درمان تنگی نفس و آسم

درمان تنگی نفس و آسم

درمان بیماری تنگی نفس و آسم بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️انواع تنگی نفس –  تنگی نفس سه حالت دارد که مرتبط با مشکل در بدن است و یک حالت هم معلول جن میباشد. 1- فرد زمان کار و فعالیت دچار تنگی نفس شود که  […]

بیماری بدخیم (خبیث)

درمان بیماری بدخیم بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️نکات 1- بیماری خبیث بیماری واحدی نیست، بلکه سخت‌ترین بیماری در هر زمان بیماری خبیث گفته می‌شده است. 2- امروزه بیماری سرطان بیماری بدخیم است، پنجاه سال قبل به بیماری سل می‌گفتند و شاید در دوران […]