بیماری معلول جن!

درمان بیماری سی پی

درمان بیماری سی پی

درمان بیماری سی پی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – در روایات با نام خبل آمده است که پیچشی در سر است که باعث عدم توازن در راه رفتن، عدم کنترل بر بدن شده و دست و پای شخص چپ و راست رفته یا […]

درمان اوتیسم

درمان اوتیسم

درمان اوتیسم بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️نکات 1- نوعی معلولیت ذهنی است که در روایات به خبل یاد شده است. 2- ضایعه نخایی است و مغز کامل نشده و فرد دچار ضعف عقل میگردد. 3- این بیماری معلول جن بوده و  جن در نطفه […]

درمان جنون و دیوانگی

درمان جنون و دیوانگی

درمان و برخی علل جنون و دیوانگی بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – درمان بیماری جنون یا دیوانگی سخت است اما پیشگیری از آن آسان است. – امور زیادی برای پیشگیری از جنون در روایات ذکرشده اعم از غذا، دارو و ذکر و دعا.   […]

درمان وسواس

درمان وسواس

درمان بیماری  وسواس بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️علت 1- علت اولیه شک در امور مانند شک در رکعات نماز یا اعمال معمولی روزانه مثل شک در بستن در یا قفل کردن ماشین و … از غلبه سوداست ولی اگر تکرار شده و از […]

درمان تنگی نفس و آسم

درمان تنگی نفس و آسم

درمان بیماری تنگی نفس و آسم بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️انواع تنگی نفس –  تنگی نفس سه حالت دارد که مرتبط با مشکل در بدن است و یک حالت هم معلول جن میباشد. 1- فرد زمان کار و فعالیت دچار تنگی نفس شود که  […]