ارتوپدی (استخوان، مفاصل و عضلات)

درمان جامع کمر درد، دیسک و سیاتیک و آرتروز

درمان جامع کمر درد، دیسک و سیاتیک و آرتروز

درمان فاصله بین مهره ها

درمان فاصله بین مهره ها

درمان فاصله بین مهره ها بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – اگر همراه با درد باشد و درد آن تا پا ادامه داشته باشد تبدیل به سیاتیک میشود (مراجعه به درمان سیاتیک). – فاصله افتادن معلول نرسیدن خون کافی به محل و لخته خون […]

درمان زایده گوشتی در بدن

درمان زایده گوشتی در بدن

درمان زایده گوشتی در بدن بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️علت – اختلال طبایع چهارگانه، غلبه و غلظت خون است. نکته: خون باعث تولید  رشد اجزای بدن و حتی رشد استخوان های تمام بدن میشود.   ▫️درمان 1- مالیدن نمک روی زایده بصورت مکرر (گوشتهای […]

درمان ساییدگی زانو و از بین رفتن غضروف ها

درمان ساییدگی زانو و از بین رفتن غضروف ها

درمان ساییدگی زانو و از بین رفتن غضروف ها بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️درمان 1- داروی ترکیبی غضروف ساز. 2- پماد مفاصل. 3- داروی ترکیبی مرکب یکِ مفاصل. 4- گیاه شیطرج (غضروف ساز است) نکته: طریقه ساخت داروهای ترکیبی در سایت ارسال شده […]

علائم و درمان پوکی استخوان

علائم و درمان پوکی استخوان

درمان پوکی استخوان بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی:   – بعلت نوع تغذیه خانم ها بیشتر از آقایان در معرض آن هستند   ▫️درمان 1- سویق (رجوع کنید به مبحث سویق) نکته: خانم های باردار درمصرف سویق زیاده روی نکنند. 2- شیر مخصوصا شیر گاو. […]

علت و درمان ورم پا و مفاصل

علت و درمان ورم پا و مفاصل

علت و درمان ورم پا و مفاصل بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️اگر هر دو پا ورم دارد مشکل از کلیه و کم کاری آن است که کلیه ها توانایی دفع آب را نداشته و این آب در پا جمع میشود نکته: به درمان کم […]

علل و درمان نقرس (رسوب مفاصل، زانو درد، درد مفاصل)

علل و درمان نقرس (رسوب مفاصل، زانو درد، درد مفاصل)

علل و درمان نقرس (رسوب مفاصل، زانو درد، درد مفاصل) بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – نقرس، در عربی به آن داء الملوک، بیماری پادشاهان می گویند و شروعش نوعاً در شصت پا است، آن هم در وقت سحر نزدیک به نماز صبح، شصت […]