متفرقه

مواردی جهت درمان غش کردن

  موارد زیر باعث به هوش آمدن فرد میشود: 1- قرائت حمد و آیت الکرسی بر یک لیوان آب و پاشیدن بر صورت فرد. 2- فشار دادن بین دو ابرو   (استاد تبریزیان) ❌ تمام مطالب سایت انحصارا و برای اولین بار توسط تیم کانال طب جامع شیعی بصورت کاملا کاربردی تدوین شده است لذا هر نوع […]