نوشیدنی ها

نکاتی پیرامون شیر و خواص آن

نکاتی پیرامون شیر و خواص آن

نکاتی پیرامون شیر و خواص آن بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️نکات: 1- بهترین غذا شیر است و غذای پیامبران بوده است. 2 – شیر طبیعی گاو بهترین شیر است. نکته: شیر گاوی که قرمز باشد از گاو سیاه بهتر است. 3- شیر گوسفند […]

خواص آب فاتر (آب جوشیده سرد)

خواص آب فاتر (آب جوشیده سرد)

خواص آب فاتر (آب جوشیده سرد) بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: منظور از آب فاتر، آب جوشیده ای که بمحض جوشیدن از روی آتش برداشته شده و ولرم شده است. ▫️نکات خوردن آب و غذای داغ بشدت نهی شده است. فتور از حدت به […]