پیشگیری

راه درمان: پرهیز کردن

راه درمان: پرهیز کردن

راه درمان: پرهیز کردن بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: ▫️مفهوم – راس کالبد طب اسلامی، پرهیز است. – بیماری علاوه بر مصرف دارو، با پرهیز درمان میشود و درمان، بدون پرهیز امکان پذیر نیست. – بیماری بدون پرهیز طولانی خواهد شد و این کار هم […]

تدابیر ماه شباط (25 بهمن تا 22 اسفند)

تدابیر ماه شباط (25 بهمن تا 22 اسفند)

ماه شباط (28 روز – 25 بهمن تا 22 اسفند) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. ▫️ویژگی 1- وزیدن بادهای مختلف 2- فراوان شدن ریزش باران 3- سبز شدن علف ها در انتهای این ماه. 4- جاری شدن آب در داخل درختان.   ▫️تدابیر 1- خوردن پیاز و سیر. 2- خوردن گوشت پرندگان و گوشت […]

تدابیر ماه کانون دوم (24 دی تا 24 بهمن)

تدابیر ماه کانون دوم (24 دی تا 24 بهمن)

ماه کانون دوم (31 روز – 24 دی تا 24 بهمن) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. ▫️ویژگی – افزایش بلغم (تقویت غلبه بلغم)   ▫️تدابیر 1- نوشیدن آب گرم بصورت ناشتا. 2- خوب بودن جماع. 3- خوردن سبزیجات گرم مانند کرفس، تره تیزک، کاور، سیر و پیاز (کوهی) 4- مفید بودن حمام رفتن در […]

تدابیر ماه کانون اول (23 آذر تا 23 دی)

تدابیر ماه کانون اول (23 آذر تا 23 دی)

ماه کانون اول (31 روز – 23 آذر تا 23 دی) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. ▫️ویژگی 1- وزش بادهای شدید   2- افزایش سرما.   ▫️تدابیر 1- پرهیز از نوشیدن آب در شب.   2- کاهش حمام و جماع.   3- نوشیدن یک لیوان آب گرم در اول صبح.   4- نخوردن کرفس، […]

تدابیر ماه تشرین دوم (23 آبان تا 22 آذر)

تدابیر ماه تشرین دوم (23 آبان تا 22 آذر)

تدابیر ماه تشرین دوم (23 آبان تا 22 آذر) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. ▫️ویژگی – قطع شدن باران فصلی.   ▫️تدابیر 1- پرهیز از نوشیدن آب در شب. 2- کاهش حمام و جماع. 3- نوشیدن یک لیوان آب گرم در اول صبح. 4- نخوردن کرفس، نعناع و تره تیزک   (استاد تبریزیان) ❌ تمام […]

تدابیر ماه تشرین اول (22 مهر تا 22 آبان)

تدابیر ماه تشرین اول (22 مهر تا 22 آبان)

تدابیر ماه تشرین اول (22 مهر تا 22 آبان) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. ▫️ویژگی – وزیدن بادهای مختلف، بخصوص باد صبا.   ▫️تدابیر 1- پرهیز از حجامت و خوردن دارو. 2- مفید بودن جماع. 3- خوردن گوشت های چربی دار. 4- مفید بودن خوردن میوه پس از خوراک و خوردن انار ترش. […]

تدابیر ماه ایلول (23 شهریور تا 21 مهر)

تدابیر ماه ایلول (23 شهریور تا 21 مهر)

ماه ایلول (30 روز – 23 شهریور تا 21 مهر) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. ▫️ویژگی 1- هوا پاکیزه میشود. 2- سودا بر مزاجها غلبه میابد.   ▫️تدابیر 1- خوردن مسهل (جهت رفع غلبه سوداء). 2- مفید بودن خوردن غذاهای شیرین. 3- مفید بودن خوردن انواع گوشت معتدل مانند گوشت بزغاله ی یکساله و […]

تدابیر ماه آب (23 مرداد تا 22 شهریور)

تدابیر ماه آب (23 مرداد تا 22 شهریور)

ماه آب (31 روز – 23 مرداد تا 22 شهریور) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. ▫️ویژگی 1- افزایش بادهای فصلی. 2-افزایش زکام و سرماخوردگی در شب. 3- وزش بادهای شمال.   ▫️تدابیر 1- اصلاح مزاج با غذاهای سرد کننده مزاج و غذاهای مرطوب. 2- خوردن غذاهای سبک و زود هضم. 3- خوردن شیر جوشیده […]

تدابیر ماه تموز (23 تیر تا 22 مرداد)

تدابیر ماه تموز (23 تیر تا 22 مرداد)

ماه تموز (31 روز – 23 تیر تا 22 مرداد) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. ▫️ویژگی 1- گرما زیاد میشود. 2- آب ها تبخیر شده و کم میشود.   ▫️تدابیر 1-خوردن آب سرد (بخصوص بصورت ناشتا). 2- خوردن مواد سرو و تر. 3-مفید بودن خوردن خوراکی های آبکی و غذاهای لطیف و زود هضم […]

تدابیر ماه حزیران (٢٤ خرداد تا ٢٢ تیر)

تدابیر ماه حزیران (٢٤ خرداد تا ٢٢ تیر)

ماه حزیران (٣٠ روز – ٢٤ خرداد تا ٢٢ تیر) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. ▫️ویژگی – غلبه بلغم و خون کاهش و غلبه صفرا افزایش میابد.   ▫️تدابیر 1- اجتناب از فعالیت زیاد و تلاشهای خسته کننده 2- اجتناب از خوردن گوشتهای چربی دار و زیاده‌روی در خوردن گوشت. 3- اجتناب از بوئیدن […]