اقسام بیماری

علت بیماری های غیر قابل درمان و انواع بیماری ها

علت بیماری های غیر قابل درمان و انواع بیماری ها بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی: – در طب جدید سرطان و دیابت و زانو درد و شصت درصد بیماری ها درمان ندارد! – در طب شیعی برخی امور باعث بیماری غیر قابل درمان میشود. […]